Liceum zaoczne AS

Liceum Zaoczne AS

Szkoła Kossaka zaprasza do nauki w liceum zaocznym AS absolwentów szkoły podstawowej , którzy ukończyli 16 rok życia.

 Rekrutacja na semestry odbywa się bez wpisowego. 

Nauka odbywa się w trybie zaocznym- piątek i sobota, na semestr przypada ok. 12 zjazdów. Koszt nauki w Liceum wynosi 1250 zł za semestr, czyli 250 zł za miesiąc (słuchacz zobowiązuje się do wniesienia w/w kwoty w terminie do 15 -go pierwszego miesiąca rozpoczęcia nauki).

Co jest potrzebne, aby sie zapisać do liceum?

Sekretariat liceum dla dorosłych: