Liceum zaoczne

LICEUM ZAOCZNE

Szkoła Kossaka zaprasza do nauki w liceum zaocznym AS wszystkich absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjum, którzy ukończyli 15 rok życia. Rekrutacja na semestry odbywa się bez wpisowego. Wszystkie egzaminy i okres wakacyjny bez opłat.

Nauka odbywa się w trybie zaocznym (sobota, niedziela) w godzinach od 8.00 do 15.00 na semestr przypada ok. 12 zjazdów. Koszt nauki w Liceum wynosi 500 zł za semestr, czyli 100 zł za miesiąc (słuchacz zobowiązuje się do wniesienia w/w kwoty w terminie do 15 -go pierwszego miesiąca rozpoczęcia nauki).

Co jest potrzebne, aby zapisać się do liceum :

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum bądź szkoły podstawowej,
  • 3 fotografie,
  • honorowane są zaświadczenia o dysortografii, dysleksji itp.
  • kserokopia aktu małżeństwa (dotyczy mężatek)
  • podanie o naukę (do wyboru – możliwość pobrania ze strony internetowej lub w Sekretariacie),
  • umowa do wypełnienia na w Sekretariacie.

Zajęcia liceum dla dorosłych, które działa pod nazwą:

Liceum dla dorosłych AS
ul. św. Jerzego 6/10
61-546 Poznań
tel. 669 669 620
tel. 605 249 696
www.loas.pl