Misja szkoły

MISJA SZKOŁY

 

W Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym KOSSAKA uczeń zdobywa nie tylko wszechstronną wiedzę, ale także znajduje zrozumienie i wsparcie dla swoich indywidualnych zainteresowań, pasji i dążeń. W tym celu Dyrektor Szkoły dba o właściwy dobór kadry pedagogów, stawiając na ludzi kreatywnych, nie bojących się trudnych wyzwań i nowych zadań, lubiących pracę z młodzieżą i posiadających doskonały warsztat pracy.

Dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu, potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty. W naszej szkole uczniowie pogłębiają swoją znajomość historii i kultury polskiej oraz europejskiej, a jednym z najważniejszych zadań wychowawczych jest tworzenie klimatu otwarcia na innych i odpowiedzialność za swoje postępowanie.

Nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, pomagają w rozwiązywaniu problemów. Zajęcia są tak prowadzone , aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły. Młodzież ma zapewnioną opiekę psychologa.