Rekruracja

REKRUTACJA

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020! WOLNE MIEJSCA!

PRYWATNE LICEUM DZIENNE KOSSAKA!

Prowadzimy rekrutację bez egzaminów wstępnych. Nauka rozpoczyna się we wrześniu.

Co decyduje o przyjęciu do szkoły?

Nasza szkoła nie wprowadziła progów punktowych. O przyjęciu do szkoły decyduje tylko krótka rozmowa kwalifikacyjna. W zasadzie każda osoba, która zamierza uczyć się w liceum ogólnokształcącym jest przyjęta. Zajęcia prowadzimy w małych klasach, więc nie należy obawiać się przepełnienia.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • 4 fotografie,
  • honorowane są zaświadczenia o dysortografii, dysleksji itp.
  • podanie o naukę (do wyboru – możliwość pobrania ze strony internetowej lub w Sekretariacie),
  • umowa do wypełnienia w Sekretariacie,

Siedziba oraz sekretariat naszej Szkoły mieści się w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 213/215

Podanie dla I,II i III klasy – o profilu językowo – geograficznym z rozszerzonym językiem angielskim:

Podanie na rok szkolny 2019/2020