Rekrutacja

REKRUTACJA

Trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/21

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych absolwentów  szkoły podstawowej.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Obecnie Liceum KOSSAKA prowadzi rekrutację do klas pierwszych  o profilu geograficzno – językowym z rozszerzonym językiem angielskim oraz klasy biologiczno-chemicznej

Rekrutacja do Liceum odbywa się bez wpisowego.

 

Jeśli jesteś zainteresowany naszą Szkołą to prosimy wypełnić podanie i złożyć je osobiście w sekretariacie Szkoły wraz z kompletem dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • świadectwo ukończenia I klasy liceum (technikum) – dotyczy uczniów klas drugich,
  • świadectwo ukończenia II klasy liceum (technikum) – dotyczy uczniów klas trzecich,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu szkoły podstawowej,
  • 3 zdjęcia,
  • karta zdrowia,
  • honorowane są zaświadczenia o dysleksji, dysortografii ,
  • umowa do podpisania w sekretariacie Szkoły.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na

  1. 28 Czerwca 1956 r. 213/215 w Poznaniu (II piętro, pokój nr 210)

Sekretariat w okresie wakacyjnym

jest czynny w godzinach 8:00 – 14:00