Rekrutacja

NABÓR 2021/2022

ZAPRASZAMY DO PRYWTANEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO „KOSSAKA’     MAMY WOLNE MIEJSCA

Szanowni Państwo od 28 czerwca rusza nabór do klas pierwszych Liceum „KOSSAKA”:

 • klasy o profilu językowo – geograficznym z rozszerzonym językiem angielskim

 

Przy zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rodzice proszeni są, aby pobrać ze strony internetowej podanie oraz pozostałe dokumenty (4 załączniki). Należy je wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Przy zapisie do szkoły będą potrzebne następujące dokumenty:

 • wypełnione podanie (proszę wypełnić formularz drukowanymi literami)
 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej (oryginał)
 • karta zdrowia
 • 3 fotografie
 • załącznik nr 1 – religia deklaracja
 • załącznik nr 2 – wdzwr deklaracja
 • załącznik nr 3 – oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej
 • załącznik nr 4 – oświadczenie samotnego rodzica
 • honorowane są zaświadczenia o dysleksji i dysortografii
 • umowa do podpisania w sekretariacie

Do 16 lipca należy dostarczyć również zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Opłaty w Liceum:

Czesne: 300 zł miesięcznie (za okres wakacyjny – lipiec, sierpień opłaty również są pobierane)

Wpisowe: 200 zł – to jednorazowa, bezzwrotna opłata do uregulowania w momencie składania dokumentów i podpisania umowy

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na ul. 28 Czerwca 1956 r. 213/215    w Poznaniu (II piętro, pokój nr 210)

 

Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacyjnym

poniedziałek – piątek

w godz. 8:00 – 14:00

 

Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1 – 1,5 metra)

PRZYJMUJEMY TYLKO UCZNIÓW Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW. WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIĆ W DOMU I DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY

Dokumenty do pobrania:

Podanie – profil językowo-geograficzny

Deklaracja dotycząca uczestnictwa w zajęciach z religii, etyki

Deklaracja dotycząca uczestnictwa w zajęciach z WDZWR

Umowa (należy wydrukować w 2 egzemplarzach)