Zmiany w zasadach rekrutacji

Ze względu na duże zainteresowanie naszą placówką, Pan Dyrektor zmienił zasady rekrutacji. Zapisy rozpoczynamy 21.06 godzina 8.00 w tym dniu należy pojawić się z wypełnionym podaniem (dostępne w sekretariacie bądź na stronie internetowej) oraz świadectwem ukończenia szkoły gimnazjum/szkoły podstawowej wraz z wynikami egzaminów gimnazjalnych/szkoły podstawowej, może być ksero.

Po przeanalizowaniu dokumentów wszystkich chętnych, którzy pojawią się tego dnia Pan Dyrektor wybierze 50 osób z najlepszymi wynikami.

Lista przyjętych kandydatów zostanie wywieszona w szkole 24.06 o godzinie 12.00. Jeśli Państwa dziecko dostanie się do naszej placówki będzie trzeba dostarczyć oryginały świadectw, kartę zdrowia, 3 zdjęcia oraz podpisać umowę do dnia 28.06.

Niepojawienie się w wyznaczonym terminie oraz niedostarczenie wymaganych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją nauki w naszej szkole.

Koszt nauki w Liceum wynosi 200 zł/m-c plus 20 zł ksero/m-c (łącznie 220 zł/m-c)

Wpisowego nie pobieramy.