rekrutacja

dołącz do nas już dziś! Nabór 2022/2023 trwa!

Szanowni Państwo od 27 czerwca rusza nabór do klas pierwszych Liecum ,,KOSSAKA”:

 • klasa o profilu językowo – geogaficznym z rozszerzonym językiem angielskim, geografią i matematyką
 • klasa o profilu humanistycznym z rozszerzeniem języka polskiego, angielskiego i historii
 • klasa językowa z rozszerzeniem języka angielskiego, niemieckiego oraz geografii

 Rodzice proszeni są, aby pobrać ze strony internetowej podanie oraz pozostałe dokumenty (4 załączniki). Należy je wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Przy zapisie do szkoły będą potrzebne następujące dokumenty:

strzałka prywatnego liceum językowego

 

Do 16 lipca należy dostarczyć również zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Opłaty w liceum:

Czesne: 400 zł miesięcznie ( za okres wakacyjny – lipiec, sierpień opłaty również są pobierane)

Wpisowe 200zł – to jednorazowa, bezzwrotna opłata do uregulowania w momencie składania dokumentów i podpisania umowy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na ul 28 Czerwca 1956r. 231/239 w Poznaniu( I piętro, pokój nr 100)

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00

Potrzebne dokumenty:

 • wypełnione podanie
 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
  oryginał
 • karta zdrowia
 • 3 fotografie
 • załącznik nr 1 - religia deklaracja
 • załącznik nr 2 - wdzwr deklaracja
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej
 • załącznik nr 4 - oświadczenie samotnego rodzica
 • honorowane są zaświadczenia od syleksji i dysortografii
 • umowa do podpisania w sekretariacie

Rekrutacja

dołącz do nas już dziś! Nabór 2021/2022 trwa!

Szanowni Państwo od 28 czerwca rusza nabór do klas pierwszych Liecum ,,KOSSAKA”:

 • klasy o profilu językowo – geogaficznym z rozszerzonym językiem angielskim

Przy zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Rodzice proszeni są, aby pobrać ze strony internetowej podanie oraz pozostałe dokumenty (4 załączniki). Należy je wydrukować, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

 

Do 16 lipca należy dostarczyć również zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Opłaty w liceum:

Czesne: 400zł miesięcznie ( za okres wakacyjny – lipiec, sierpień opłaty również są pobierane)

Wpisowe 200zł – to jednorazowa, bezzwrotna opłata do uregulowania w momencie składania dokumentów i podpisania umowy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na ul 28 Czerwca 1956r. 231/239 w Poznaniu( I drugie piętro, pokój nr 100)

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00

Potrzebne dokumenty:

 • wypełnione podanie
 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej
  oryginał
 • karta zdrowia
 • 3 fotografie
 • załącznik nr 1 - religia deklaracja
 • załącznik nr 2 - wdzwr deklaracja
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dla potrzeb medycyny szkolnej
 • załącznik nr 4 - oświadczenie samotnego rodzica
 • honorowane są zaświadczenia od syleksji i dysortografii
 • umowa do podpisania w sekretariacie

Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1 – 1,5 metra)

PRZYJMUJEMY TYLKO UCZNIÓW Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW. WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIĆ W DOMU I DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY

Propozycje klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023

1A- Klasa Humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, język angielski

Drugi język obcy: język hiszpański lub język niemiecki

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które uzyskały: co najmniej 50% z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz mają na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z historii i języka angielskiego co najmniej oceny dobre.

1B – Klasa Językowa

Przedmioty rozszerzone: geografia, język angielski, język niemiecki

Drugi język obcy: język niemiecki

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które uzyskały: co najmniej 60% z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz mają na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z geografii, języka angielskiego i języka niemieckiego co najmniej oceny dobre.

1C- klasa geograficzna

Przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka, język angielski

Drugi język obcy: język hiszpański

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które uzyskały: co najmniej 50% z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz 30% z egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz mają na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z geografii i języka angielskiego co najmniej oceny dobre.

Dokumenty do pobrania: